Privacy Verklaring

BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de fiscaal/wettelijke termijn loopt bewaren.

Gegevensbescherming
Salphy vindt privacy van persoonsgegevens van het grootste belang. Daarom willen wij open en eerlijk zijn wat we met uw persoonsgegevens doen. Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In onze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bewaard.
Wie is de beheer van uw persoonsgegevens?
Het Nederlandse bedrijf Salphy verkoopt en distribueert in de Benelux Salphy producten. Salphy is de beheerder van uw persoonsgegevens die u ons actief hebt verstrekt. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging volgens de AVG.
Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen binnen in ons accounting systeem, ons Customer Relation Management Systeem (CRM), ons Marketing Automation systeem, en onze website. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor diensten die levert.
Indien u van mening bent dat Salphy uw gegevens niet correct verzamelt, beheert of verwerkt, kunt u een klacht bij ons indienen of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheerder persoonsgegevens

Algemeen
De persoonsgegevens van gebruikers die in het kader van onze website en aangeboden diensten en producten worden verzameld bewaard en verwerkt, omvatten voorraadgegevens (bijv. naam en adressen van klanten), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van verkopers, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites van ons online aanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in het contactformulier).
“Gebruiker” omvat hier alle categorieën personen die worden beïnvloed door de gegevensverwerking. Deze omvatten bijvoorbeeld onze zakelijke partners, consumenten, klanten, geïnteresseerde partijen en andere bezoekers van onze website.
Privacy verklaring
Wij zorgen ervoor dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten,producten en relevante boodschappen.. Eveneens bewaren wij deze persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
Basis (en) voor gegevensverwerking
Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de relevante voorschriften van de AVG.

Welke rechten heeft u?

a) Recht op inzage
U heeft het recht om gratis informatie over uw opgeslagen gegevens te verkrijgen. Op verzoek zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, schriftelijk informeren welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen. Dit omvat ook de herkomst en ontvangers van uw gegevens, evenals het doel van de gegevensverwerking.
b) Recht op correctie
U hebt het recht om uw gegevens door ons te laten corrigeren in geval van onjuistheden.
c) Recht op verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde te verwijderen. Bij verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen onze diensten alleen dan weer worden verstrekt indien opnieuw, pro-actief door u deze gegevens aan ons worden vertrekt. Het recht om te verwijderen geldt niet in de navolgende situaties:
• U heeft een nog niet afgehandelde zaak met onze afdeling Customer Service;
• U heeft een nog niet afgeronde bestelling die nog niet geheel of gedeeltelijk is verzonden;
• U heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Salphy ongeacht de wijze van betaling;
• U wordt ervan verdacht in de afgelopen 4 jaar misbruik te hebben gemaakt van onze diensten of u heeft in de afgelopen 4     jaar onze diensten misbruikt.

• U heeft een betalingsschuld die is overgedragen aan een incassobureau;
• U heeft een kredietaanvraag die in de afgelopen 6 maanden is afgewezen;
• U heeft een aankoop gedaan zodat we uw gegevens bewaren conform de geldende boekhoud- en fiscale regelgeving.
d) Gegevensoverdracht
U heeft het recht om de verstrekking van de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt te eisen in een formaat dat de       overdracht naar een andere locatie of partij mogelijk maakt.
e) Recht van beroep bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
Wij hebben contractuele, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen volgens de huidige stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de regels van de AVG in acht worden genomen en uw persoonsgegevens zorgvuldig worden bewaard en verwerkt. Uw gegevens worden beschermd tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.
Een van de beveiligingsmaatregelen is de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd op de volgende punten (uittreksel):
a) Behoud van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens
Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor toegang, toegang en toegangscontrole.
b) het handhaven van de integriteit van uw persoonlijke informatie
Om de integriteit van uw persoonlijke informatie die bij ons is opgeslagen te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor doorvoer en invoercontrole.
c) behoud van de beschikbaarheid van uw persoonlijke informatie
Om de beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens bij ons te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor het controleren van bestellingen en beschikbaarheid.
De beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt, zullen voortdurend worden verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we vanwege de onveilige aard van internet de veiligheid van uw gegevensoverdracht naar onze website niet garanderen. Als gevolg hiervan is elke overdracht van gegevens van u naar onze website op eigen risico.
Welke persoonsgegevens bewaren wij? Alleen persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden door ons verzameld, bewaard en verwerkt conform de AVG. Maximaal de volgende persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt:
• (Bedrijfs)naam;
Geslacht;
• Adres;
• E-mail adres;
• Geboortedatum;
• Frequentie gebruik van de Salphy producten;
• Telefoonnummer;
• BTW Nummer;
• KvK-nummer;
• Website.
• Huidbeelden
• Voorkeuren
• Interesses

Bescherming van minderjarigen
Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken zonder toestemming van hun wettelijke voogden. Personen jonger dan 16 jaar kunnen alleen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken na uitdrukkelijke toestemming van de ouder of voogd indien deze tenminste 16 jaar of ouder zijn.
Ook deze persoonsgegevens worden verwerkt volgens deze privacy verklaring.

Cookies
Cookieverklaring voor www.salphy.com
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren vast te leggen, zodat wij hier niet steeds naar hoeven te vragen. Het gaat om de volgende instellingen en voorkeuren: een mogelijkheid tot ingelogd blijven de realisatie van een winkelwagentje (shopping cart) voor onze webwinkel onthouden voor welke cookies u toestemming heeft gegeven te voorkomen dat u een advertentie al te vaak te zien krijgt U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dan moet u deze voorkeuren steeds opnieuw ingeven.

Functioneren van de site
Wij gebruiken cookies om onze site goed te laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Hiermee doen wij het volgende: uw naam, e-mailadres en dergelijke zodat u die niet steeds hoeft in te vullen, uw taalvoorkeur, verzoeken om mee te doen aan enquêtes of nieuwsbrieven, te voorkomen dat u een advertentie al te vaak te zien krijgt. U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beinvloeden

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, namelijk Facebook en Instagram en deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.
De informatie die deze netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse

Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Tracking en profielen
Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om een profiel over u op te bouwen middels de tool Google Analytics, waarover hieronder meer. Dit tracking cookie kunnen wij ook opvragen wanneer u een andere website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast deze website ook op deze andere website(s) bent geweest. Het over u opgebouwde profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies
Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies: Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” http://www.consumentenbond.nl/veilig-online/extra/wat-zijn-cookies/ Consumentenbond: “Cookies verwijderen” http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-verwijderen/

Wijzigingen van onze privacy verklaring
We behouden ons het recht voor om onze privacy verklaring af en toe aan te passen om te (blijven) voldoen aan de huidige AVG en/of andere wettelijke vereisten. Ook wijzigingen in ons productassortiment of services kunnen aanleiding zijn om onze privacy verklaring te wijzigen. Dit zou bijvoorbeeld de introductie van nieuwe services kunnen beïnvloeden. Uw nieuwe bezoek aan onze website zal dan worden onderworpen aan de nieuwe privacy verklaring.

Bedrijf en handelsmerk
Elk bedrijf of handelsmerk dat hier wordt vermeld, is eigendom van het betreffende bedrijf. Het benoemen van merken en namen is uitsluitend voor informatieve doeleinden.